top of page

Algemene Voorwaarden

Samen met de hierin opgenomen verwijzingen zijn deze voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst die wij, Ubunda Books (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel - Kamer van Koophandel - onder nummer 55877745) met u aangaan. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@ubundabooks.com.
 

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door met ons een overeenkomst aan te gaan, gaat u ermee akkoord dat altijd de meest recente versie van onze algemene voorwaarden van toepassing is.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen boeken.

Artikel 2 - Registratie

Om een ​​product te bestellen, moet u zich registreren voor onze service. Hiervoor moet u persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. U verklaart dat u dergelijke informatie nauwkeurig verstrekt en dat u dergelijke informatie up-to-date zult houden. We besteden veel zorg aan het beschermen van uw persoonlijke informatie (persoonlijke gegevens). Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring (zoals gepubliceerd op onze website). Zorg ervoor dat u alleen sterke wachtwoorden gebruikt en dat uw wachtwoorden geheim worden gehouden. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze informatie en elk misbruik van uw account als gevolg van het verlies van deze informatie is voor uw eigen risico.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Artikel 3 - Betalingen

De (totaal) prijs van onze producten staat aangegeven in onze webshop. U stemt ermee in om uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te betalen.

Eventuele verzendkosten zijn voor uw rekening.

Artikel 4 - Levering

Momenteel worden alle artikelen op bestelling gemaakt. Houdt u alstublieft rekening met een gemiddelde levertijd van 3-10 dagen.

Wij bezorgen uw product op het door u opgegeven adres. Zodra we uw product hebben verzonden, kunnen we het adres niet meer wijzigen. Wanneer uw product wordt verzonden, krijgt u van ons een track & trace code waarmee u uw product kunt traceren. Wij verbinden ons ertoe producten binnen 21 dagen te leveren. Als een bezorging vertraging oploopt, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

We garanderen dat een levering altijd zal plaatsvinden binnen 30 dagen na onze orderbevestiging. Als we niet aan die garantie voldoen, heb je de mogelijkheid om (a) een onmiddellijke terugbetaling van de aankoopprijs voor het product(en) aan te vragen, of (b) te verzoeken dat we een product opsturen dat het oorspronkelijke product vervangt.

Artikel 5 - Retourneren

U kunt een product altijd retourneren, mits u dit binnen 14 dagen na ontvangst doet (de "herroepingstermijn"). Om producten te retourneren, kunt u een e-mail sturen naar info@ubundabooks.com. Geef ons ook de reden van de retourzending door, zodat we onze koopwaar en onze service kunnen blijven verbeteren. Na bevestiging door ons dient u het product binnen 1 dag terug te sturen. Wij zullen het aankoopbedrag binnen 21 dagen na ontvangst van uw geretourneerde product volledig terugbetalen.

De kosten voor retourzendingen zijn voor uw rekening.

Tijdens de bedenktijd dient u de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij het omgaan met het product en de verpakking. Houd er rekening mee dat alleen nieuwe boeken kunnen worden geretourneerd.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van het product.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendommen (inclusief: auteursrechten, woordmerken en handelsmerken) met betrekking tot onze tekst, foto's, video's of enig ander materiaal zijn eigendom van ons (of worden door ons gebruikt met toestemming van de eigenaren). U onthoudt zich van het plegen van handelingen die mogelijk inbreuk maken op deze rechten.

Artikel 8 - Klachten

Heeft u een klacht, dan horen wij die graag. Dien uw klacht zo snel mogelijk in door een gedetailleerde beschrijving te sturen naar info@ubundabooks.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven werkdagen in behandeling nemen. Mocht het langer duren om uw klacht af te handelen, dan ontvangt u binnen twee werkdagen een bevestiging dat wij uw klacht hebben ontvangen, samen met een indicatie wanneer wij verwachten te reageren. Als we een klacht niet onder ons kunnen oplossen, wordt uw klacht behandeld in overeenstemming met het onderstaande geschillengedeelte.

Artikel 9 - Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht, zullen eventuele conflicten die uit deze voorwaarden kunnen voortvloeien, worden voorgelegd aan de jurisdictie van de Nederlandse rechter in het arrondissement Den Haag.

Payment Method
bottom of page